הישגי המשרד

תקדימים משפטיים ופסיקה חדשנית

5.5.2021

ת”צ (תל אביב-יפו) 67187-11-18 אריה רהב נ’ נוחי דנקנר ואיתי שטרום

התקבלה בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו כנגד נוחי דנקנר ואיתי שטרום בגין אחריותם לנזקי רוכשי ניירות ערך של חברת אי די בי אחזקות בע”מ בגין פרשת הרצת המניות

18.4.2018

ת”צ (מרכז) 20119-08-11 סולמי לביא משרד נ’ דלק חברת הדלק הישראלית בע”מ

פיצוי בסך של למעלה מ-47.6 מיליון ש”ח – פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז המאשר את הסדר הפשרה בתובענה הייצוגית בתביעה שניהל משרדנו כנגד חברת דלק בגין הסדרי הדלקן, אשר עניינה שיטת תמחור הסולר במסגרת ההסדר שדלק מציעה ללקוחותיה העסקיים. על פי הסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין, דלק תשלם ללקוחות פיצוי כספי בסך כולל של למעלה מ- 47,600,000 ₪ (כולל שכ”ט וגמול) ובנוסף על כך תשנה את שיטת התמחור של הסולר ללקוחות הדלקן בעתיד.

29.1.2018

ת”א (י-ם) 60521-10-15‏ ‏ רותי די בן יאיר נ’ אורלי יראי ואח’

פסק דין המבטל פעולות שבוצעו כנגד לקוחת המשרד במסגרת ניסיון לגזול את מניות השליטה הקיימות לה בחברה.

26.12.2017

ת”צ 15731-10-11 נירם חומרי גלם וציוד דפוס בע”מ נ’ פזומט מקבוצת פז בע”מ

פיצוי בסך של למעלה מ-41.6 מיליון ש”ח – פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז המאשר את הסדר הפשרה בתובענה הייצוגית בתביעה שניהל משרדנו כנגד חברת פז בגין הסדרי הפזומט, אשר עניינה שיטת תמחור הסולר במסגרת ההסדר שפז מציעה ללקוחותיה העסקיים. על פי הסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין, פז תשלם ללקוחות פיצוי כספי בסך כולל של למעלה מ- 41,600,000 ₪ (כולל שכ”ט וגמול) ובנוסף על כך תשנה את שיטת התמחור של הסולר ללקוחות הדלקן בעתיד.

9.8.2016

דנ”א 2527/16, 2583/16 פלוניות נ’ עו”ד אורי דניאל

נשיאת בית המשפט העליון קיבלה את טענות משרדנו ודחתה בקשה לדיון נוסף שהוגשה על פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון בע”א 7426/14, 7474/14, 8119/14, במסגרתו נפסקו פיצויים לטובת לקוח המשרד בגין פרסום לשון הרע.

25.5.2016

עח”ק 59864-09-14 חלקת חן בע”מ נ’ הרשות הממשלתית למים וביוב ואח’

פס”ד של בית הדין לענייני מים (מחוזי חיפה) אשר קיבל את טענות משרדנו ואת הערר שהוגש בשם לקוחות המשרד על החלטת מנהל רשות המים להוציא צו לתיקון מעוות לפי חוק המים. בפסק הדין מותח בית הדין ביקורת נוקבת על חוסר התיאום בין רשויות השלטון ועל הקשיים שהן מערימות.

14.3.2016

ע”א 7426/14, 7474/14, 8119/14 פלוניות נ’ עו”ד אורי דניאל

פס”ד בבית המשפט העליון אשר קיבל את טיעוני משרדנו בעניין פרשת “תוכנית הנאנסות” שנועדה לפגוע בעו”ד לקוח המשרד – ביהמ”ש העליון פסק בין היתר, כי המערערות הגישו ביודעין תביעות אונס כוזבות כנגד לקוח המשרד וקבע, באופן חריג ותקדימי, כי יש לחייבן בפיצוי לפי חוק איסור לשון הרע בין היתר בגין התלונות הכוזבות שהוגשו על ידן.

פסק הדין הוא חדשני ועוסק בהרחבה בהיבטים משפטיים של תלונות שווא, עוולת לשון הרע ותחולת הגנת תום הלב.

28.1.2016

פר”ק 2062-05 קיבוץ איילת השחר – אגודה שיתופית חקלאית ואח’ נ’ א.פשה – סיטונאות פירות וירקות בע”מ ואח’

פס”ד של בית המשפט המחוזי בנוגע לפסיקת שכר טרחת מפרק מעבר לקבוע בתקנות – בית המשפט קיבל את עמדת משרדנו לפיה יש מקום לפסוק שכר טרחת מפרק מעבר לקבוע בתקנות החברות תוך סטייה מהקבוע בהן במקרים המתאימים.

17.11.2015

תנ”ג 37473-09-12 רו”ח ישראל בן יורם נ’ נוחי דנקנר ואח’

פיצוי בסך של 2.85 מ’ דולר – פס”ד של בית המשפט המחוזי (המחלקה הכלכלית) המאשר את הסכם הפשרה בתביעה הנגזרת בעניין עסקת ישראייר – בית המשפט המחוזי בת”א (המחלקה הכלכלית) אישר את הסכם הפשרה בתביעה הנגזרת שהוגשה מטעם לקוח המשרד כנגד בעלי שליטה ודירקטורים בחברת אי.די.בי. פיתוח בע”מ בגין עסקת בעלי עניין (עסקת ישראייר) שעל פי התובענה הייתה נגועה בניגודי עניינים הן של בעלי השליטה והן של נושאי משרה. במסגרת הסכם הפשרה שאושר נפסק פיצוי (הכולל שכר טרחה וגמול) בסך של 2,850,000 דולר.