מספקים פתרונות חדשניים, פרקטיים ובעלי ערך ללקוח

ליטיגציה מסחרית מורכבת

 • סכסוכי בעלי מניות
 • אחריות נושאי משרה ודירקטורים
 • שותפויות
 • ליטיגציה חוצת גבולות
 • הגבלים עסקיים
 • סכסוכים מסחריים
 • תביעות ייצוגיות מסחריות

משרד סיני אליאס ושות׳ הינו אחד ממשרדי הבוטיק המובילים בישראל העוסקים בליטיגציה מסחרית מורכבת. עורכי הדין של המשרד מחזיקים בידע ייחודי ובניסיון רב-שנים בייצוג לקוחות בפני מגוון ערכאות שונות, בארץ ובחו”ל.

במסגרת תחום זה, המשרד מעניק ללקוחותיו ליווי אישי מקיף בתיקים מסחריים מורכבים ורחבי היקף, ומספק מענה כולל למגוון הסוגיות שמתעוררות בתיקים אלה המחייבים ניסיון, מומחיות ויכולות מיוחדים מצד עורך הדין המייצג. על מצבים משפטיים אלה, נמנים בין היתר:

 • סכסוכים בעלי סיכון גבוה
 • ריבוי בעלי דין
 • תיקים בהיקפים כספיים גדולים
 • הליכים ממושכים
 • סוגיות תקדימיות
 • ליטיגציה Cross-Border בתחומי שיפוט שונים בעולם

לאורך השנים צבר משרד עו”ד סיני אליאס ושות’ הישגים משפטיים מוכחים בתיקים מורכבים, בעלי פרופיל תקשורתי גבוה ובהיקף גדול. המשרד השיג תוצאות מיטביות עבור לקוחותיו בהליכים אלו ואף היה מעורב בקביעת הלכות חדשות ופסיקות פורצות דרך. הניסיון הרב שצבר המשרד בתיקים בעלי מאפיינים כאמור, הקנו לו מומחיות ויכולות ייחודיות, אשר לצד רמה מקצועית גבוהה והקפדה על ניהול נכון בכל תיק ותיק – מובילים את לקוחותיו להישגים משמעותיים בזירה המשפטית והעסקית.

את תחום הליטיגציה מוביל ראש המשרד, עו״ד סיני אליאס, המחזיק בניסיון עשיר של כ- 20 שנה בניהול תיקי ליטיגציה מסחרית ומעורב באופן אישי ומעמיק בכל תיק ותיק במשרד.

סכסוכי בעלי מניות
סכסוך בעלי מניות, הוא סכסוך בין מחזיקי מניות בתאגיד בקשר עם זכויותיהם וחובותיהם ביחס לתאגיד או בקשר עם היחסים המשפטיים הקיימים בינם לבין עצמם. בעוד שאופי הסכסוך משתנה ממקרה למקרה הרי שבדרך כלל קיימת חשיבות מכרעת לפתרון הסכסוך במהירות וביעילות בכדי להימנע מגרימת נזק לתאגיד ולפעילותו השוטפת כתוצאה מהסכסוך המתנהל.
משרד סיני אליאס ושות' מעניק ליווי משפטי בסכסוכי בעלי מניות מכל הסוגים, לרבות במקרים של: הפרת חובות נאמנות, תום-לב והגינות החלות על בעלי השליטה ועל בעלי מניות המיעוט, אכיפת זכויות בעלי מניות בהתאם למסמכי ההתאגדות, תביעות קיפוח בין בעלי מניות, טיפול במקרים של מבוי סתום בחברה, מימוש זכות העיון במסמכי החברה, הקצאת מניות והעברת מניות בחברה, שמירה על ממשל תאגידי תקין וכיו״ב.
הייעוץ המקצועי והטיפול המסור המוענקים על ידי עורכי הדין במשרד, ממוקד במתן פתרון מיטבי עבור בעלי המניות המיוצגים ועבור החברה.
אחריות נושאי משרה ודירקטורים
מתוקף תפקידם, חלה על נושאי משרה ודירקטורים בחברות פרטיות וציבוריות אחריות משפטית לפעילות החברה. אחריות זו, המוגדרת בחוק החברות ובחוק ניירות הערך כחובת האמונים וחובת הזהירות, מחייבת אותם בין היתר לנהוג בתום לב, לפעול בנאמנות עבור החברה ולפעול על פי חובת הזהירות שחלה עליהם כלפי החברה.
לאורך השנים צבר משרד סיני אליאס ושות' ניסיון רב בייצוג בתביעות מסוג זה, לרבות אגב מעורבותו של עו״ד סיני אליאס בפרשת ״בנק צפון אמריקה״, המהווה על דעתם של רבים את קו פרשת המים בתחום זה בישראל. מומחיות המשרד בתחום זה, המצריך רמה משפטית גבוהה, מתבטאת ביתר שאת ביכולת שלו לייצג את כלל הצדדים המעורבים בהליכים אלה - דירקטורים ונושאי משרה, כמו גם נושים, בעלי מניות והחברה עצמה.
שותפויות
שותפות הינה התאגדות עסקית ייחודית, שלא במסגרת חברה, המאפשרת זכויות נרחבות יותר מאשר בתאגיד, אך מאידך מטילה אחריות נרחבת על השותפים. האופי הייחודי של השותפות מחייב את הצדדים השותפים לשמור על איזון עדין בקבלת ההחלטות בשותפות ובקביעת הסדריה. פעמים רבות מגיעים הצדדים לשותפות לכדי סכסוך, הדורש הכרעה שיפוטית.
למשרד סיני אליאס ושות' ניסיון רב בתחום השותפויות, המגובה בהיכרות מעמיקה עם הפן המשפטי הכרוך בסכסוכים אלה, לצד יכולת ניתוח של המשמעויות וההשלכות הכרוכות בסכסוכים אלה.
ההתמחות המיוחדת של המשרד בתחום זה, מאפשרת לו לייצג את לקוחותיו בכלל ההליכים הנוגעים לפקודת השותפויות, לרבות בסכסוכים בין שותפים בשותפויות רשומות ובלתי-רשומות, בהגנה על זכויותיו של שותף בסכסוכים כאלו ובהבאת השותפות לידי סיום.
ליטיגציה חוצת גבולות
סכסוכים חוצי גבולות, הכוללים בעלי דין וגורמים ממספר מדינות שונות, הם סכסוכים בעלי רמת מורכבות גבוהה במיוחד, לאור הצורך ההכרחי בהיכרות מעמיקה עם הרגולציה, החוק והתרבות המקומית במגוון נרחב של מדינות ברחבי העולם.
משרד סיני אליאס ושות' הינו בעל ניסיון רב שנים בייצוג לקוחות בסכסוכים בינלאומיים מורכבים, הכוללים הליכים משפטיים בפני ערכאות שונות בתחומי שיפוט רבים. לקוחות המשרד, ישראלים וזרים כאחד, זוכים לייצוג משפטי מקיף לאורך כל התהליך, ומקבלים מענה להיבטים המקומיים והבינלאומיים של כל תיק.
קשריו המקצועיים הענפים של המשרד עם משרדי עורכי דין מובילים מסביב לעולם מסייעים לו להעניק ללקוחותיו ליווי וייצוג בהליכים משפטיים בכל נקודה ברחבי תבל. בנוסף, למשרד סיני אליאס ושות׳ ניסיון עשיר בייצוג לקוחות בהליכי בוררות וגישור מסחריים בינלאומיים.
הגבלים עסקיים
תחום ההגבלים העסקיים הוא אחד התחומים המשפטיים החשובים והמורכבים בעולם העסקי, הדורש היכרות מעמיקה עם הדין הישראלי והבנת הסביבה העסקית בה פועל הלקוח. תחום סבוך זה פועל בנקודת ההשקה שבין העולם המשפטי והעולם הכלכלי, ודורש מומחיות מיוחדת בשני התחומים.
עורכי הדין במשרד סיני אליאס ושות' מחזיקים בהתמחות, ידע וניסיון עשיר בתחום זה, המאפשרים להם לייצג את לקוחותיהם בהצלחה בתיקי הגבלים עסקיים מורכבים, הדורשים ידע ייחודי, יכולת ניתוח משפטית ועסקית, וניסיון עם טווח רחב של הליכים וענפים שונים במשק.
מומחיות זו, לצד שיתוף פעולה הדוק עם כלכלנים ומומחים מובילים בתחום ההגבלים העסקיים בישראל, מאפשרים למשרד להשיג עבור לקוחותיו הישגים משפטיים מרשימים בתחום זה, ולשמור על חופש הפעולה העסקי שלהם.
סכסוכים מסחריים
משרד סיני אליאס ושות' מתמחה בייצוג במנעד רחב של סכסוכים מסחריים מורכבים. בין היתר, עורכי הדין של המשרד מייצגים לקוחות בסכסוכים בתחומים הבאים:
• בנקאות ומימון
• השקעות בשוק ההון
• ביטוח
• נדל"ן ותכנון ובנייה
• קניין רוחני
• אחריות מקצועית
• לשון הרע
• סכסוכים מסחריים אחרים
לאורך השנים, צבר המשרד ניסיון רב בייצוג לקוחות בפני כלל הערכאות השיפוטיות בישראל, לרבות בבוררויות ובגישורים מסחריים. הידע והניסיון הרבים שנצברו מאפשרים למשרד לייצג את לקוחותיו בסכסוכים מורכבים בהיקף גדול ובפרופיל תקשורתי גבוה.
תביעות ייצוגיות מסחריות
חוק תובענות ייצוגיות מאפשר הגשת תובענות ייצוגיות במגוון רחב של מקרים בהם נגרם נזק לקבוצה גדולה של אנשים. עם זאת, בניגוד לתביעות אזרחיות אחרות, מובחנת התובענה הייצוגית בשורה של פרמטרים, כגון החובה לקבל את אישור בית המשפט לניהול התובענה כייצוגית, בחינה של זהות הנציג המגיש את התביעה ומנהל אותה וכן של עורך דינו, הצורך באישור בית המשפט לגמול שישולם לתובע המייצג ולשכר הטרחה של עורך הדין ואף החובה בקבלת אישור בית המשפט במידה והתובע מחליט להתפשר בתיק או לבטל את תביעתו.
משרד סיני אליאס ושות׳ מתמחה בניהול תביעות ייצוגיות מסחריות, ומחזיק בניסיון עשיר וברשימת הצלחות ארוכה בהליך המורכב של אישור התובענה הייצוגית וניהולה בבית המשפט.
המשרד מתמחה בניהול תובענות ייצוגיות בקשת רחבה של תחומים, ובפרט בענפי הבנקאות, הביטוח והאנרגיה.
ניהול הליך התובענה הייצוגית דורש ביצוע חקירה מעמיקה מקדימה שמטרתה לחשוף את התשתית העובדתית הנדרשת על מנת להוכיח את עילת התביעה ואת הנזק שנגרם לחברי הקבוצה. משרד סיני אליאס ושות׳ מתמחה בניהול הליך זה, המתבצע תוך עבודה צמודה עם מומחים בתחומים הרלוונטיים ועריכת חקירות מורכבות לצורך הוכחת רכיבי התביעה הייצוגית.
הידע והניסיון המשמעותיים שנצברו במשרד בניהול תיקים מורכבים אלו מאפשר לעורכי הדין במשרד להשיג תוצאות מצוינות עבור חברי הקבוצה, ועל כך יעידו הסדרי הפשרה וסכומי הפיצויים הגבוהים שהשיג המשרד עבור לקוחותיו לאורך השנים.
בנוסף, הליווי המשפטי המקצועי שמעניק צוות המשרד לתובע הייצוגי מקטין משמעותית את החשיפה שקיימת לתובע בהליך זה, ומאפשר לו להשיג פיצוי הולם על הטרחה הרבה שהשקיע בהובלת ההליך.

תביעות ייצוגיות ונגזרות בניירות ערך

תביעה נגזרת היא הליך משפטי ייחודי, המאפשר לבעל מניות ודירקטור בחברה להגיש תביעה בשם החברה כנגד צד ג׳ וכנגד בעלי השליטה בחברה עצמה. ייחודה של התביעה הנגזרת הוא בכך שבניגוד לכלל הרווח על פיו ישות משפטית (חברה או אדם) עומדת בפני עצמה על זכויותיה, בתביעה הנגזרת תובע בעל המניות או הדירקטור בשם החברה. לאור ייחודן של תביעות אלה, הגשת תביעה נגזרת או תביעה ייצוגית וניהולה הוא הליך מורכב יותר מתביעה רגילה, ודורש מומחיות ובקיאות גבוהה בדין ובפסיקה.

משרד סיני אליאס ושות׳ מתמחה בייצוג תובעים בתביעות ייצוגיות ותביעות נגזרות בהצלחה בקשת רחבה של תחומים, לרבות:

 • תרמית בניירות ערך
 • תרמית חשבונאית
 • פרסום פרט מטעה בתשקיף
 • הפרת חובות דיווח
 • עסקאות בעלי עניין
 • שימוש במידע פנים
 • הפרת חובות זהירות וחובות אמון של נושאי משרה, דירקטורים ובעלי שליטה
 • קיפוח בעלי מניות
 • חלוקה אסורה של דיבידנדים
 • הפרות נוספות

ייחודו של המשרד בתחום התמחות זה נובע מהידע וההבנה המעמיקים של עורכי הדין במשרד בתחומי ממשל תאגידי ושוק ההון, ומשליטתו המקצועית של המשרד בהיבטים הכלכליים, המימוניים והחשבונאיים הדרושים לשם ניהול הליכים מורכבים וממושכים אלו, המנוהלים לרוב למול משרדי עורכי הדין מהגדולים במשק הישראלי.

הליכי חדלות פירעון וזכויות נושים

דיני חדלות הפירעון מסדירים כל מצב שבו התחייבויותיו של אדם או תאגיד עולים על נכסיו או כל מצב כלכלי אחר שמונע פירעון חובות לנושים. מאז המשבר הכלכלי בשנת 2008, חלו התפתחויות רבות בתחום זה, בחקיקה ובפסיקה, אשר הוסיפו למורכבותו של הליך חדלות הפירעון ומצריכות הכרות מעמיקה ויסודית עם הדינים השונים בנושא זה.

משרד סיני אליאס ושות׳ מתמחה בטיפול בהליכי חדלות פירעון, פשיטות רגל, פירוקים וגיבוש הסדרי חוב, הן מצידו של החייב, בין אם יחיד או חברה, והן מצידם של הנושים.

לאורך השנים צבר המשרד ניסיון רב בייצוג בעלי מניות, נושים וחייבים בתיקי חדלות פירעון מורכבים, ואף משמש לעיתים תכופות כבעל תפקיד מטעם בתי המשפט במסגרת הליכי חדלות פירעון וכינוס נכסים, לרבות מנהל מיוחד, נאמן, מפרק וכונס – המהווים ראיה ממשית לרמתו המקצועית הגבוהה ולמוניטין הנרחב של המשרד בתחום זה.

נוסף על כך, פיתח המשרד מומחיות מיוחדת בניהול הליכי ליטיגציה אגב פירוק חברה, במגוון טענות כגון ניהול עסק בתרמית ועבירות שנתגלו בפירוק (לפי סעיפים 373 ו-374 לפקודת החברות), המתנהלים כנגד נושאי משרה ובעלי מניות בחברות.

ניסיונו הרב של המשרד בייצוג בהליכי פשיטת רגל וחדלות פרעון, לרבות בהליכי גביה בחו״ל והליכים לגיבוש הסדרים, מאפשר לצוות המשרד להוביל את לקוחותיו – נושים וחייבים כאחד, לסיום מיטבי של ההליך עבורם.

ניהול משברים

משברים הם חלק בלתי נפרד מחייו של ארגון עסקי. בכוחה של התנהלות מניעתית נכונה למנוע את התפרצותו של המשבר, אך מרגע שהתרחש אירוע מהותי שמאיים לפגוע בעסק או בבעלי העניין בו – הוא מחייב התמודדות שקולה, אחראית ורצינית למזעור הנזקים והסרת האיום.

התמחותו של משרד סיני אליאס ושות’ בליטיגציה מסחרית מורכבת מאפשרת לו מצד אחד להשתמש במומחיותו על מנת להעניק ללקוחותיו את הייצוג המשפטי הטוב ביותר בעת הצורך, ובכך לפתור את המשבר באמצעים המשפטיים המוכרים, ומצד שני להשתמש בניסיונו הרב על מנת להעריך בצורה שקולה ואחראית את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בהליכים המשפטיים, ובאמצעות כך להמליץ ללקוח על הדרך הנכונה ביותר להתמודד עם המשבר.

הרמה המקצועית הגבוהה של צוות עורכי הדין במשרד בהליכי הליטיגציה המסחרית, היא שמאפשרת להם להתמודד בהצלחה עם ההליכים המשפטיים שהן תוצר בלתי נמנע של המשבר, ולהעניק ליווי משפטי מקיף וכולל עד לסיומן המלא של כלל ההשלכות המשפטיות הנובעות ממנו.

משפט מסחרי וחברות

פעילותם היום-יומית של חברות ותאגידים רצופה אתגרים משפטיים וסוגיות הדורשות ליווי משפטי מקצועי. הדבר דורש מעורכי הדין המלווים אותם רמת בקיאות גבוהה במשפט המסחרי והיכרות מעמיקה עם סביבת העבודה בעולם העסקים המודרני.

בקיאותו והתמחותו של משרד סיני אליאס ושות׳ בכל היבטיו של המשפט המסחרי, מאפשרת לו להעניק ללקוחותיו ייעוץ משפטי כולל ומקיף המהווה מענה לכל צרכיו המשפטים של התאגיד.

בנוסף, ניסיונו הרב של המשרד בתחומי הליטיגציה המסחרית המורכבת מאפשר לו להעניק ייעוץ משפטי מניעתי, שתכליתו למנוע ככל הניתן את הגעתו של הלקוח לסכסוך בין כותלי בית המשפט וכן להפחית את החשיפה המשפטית ככל שיתגלעו מחלוקות מסחריות בעתיד.

בין היתר, מייעץ המשרד בתחומים הבאים:

 • הערכת סיכונים משפטיים בנוגע לעסקאות השקעה, מימון, מיזוג ורכישה
 • הסכמי שותפות והסכמי מייסדים
 • התקשרויות עם מפיצים וסוכנים
 • הסכמי רישיון
 • קניין רוחני
 • הקמת חברות ופירוקן
 • נאמנויות והקדשים
 • מתן ייעוץ משפטי מסחרי שוטף

במרוצת השנים, בהיותו משרד ליטיגציה מסחרית מורכבת, צבר המשרד ניסיון חסר תקדים בהתמודדות עם סוגיות משפטיות מורכבות, משברים עסקיים וסכסוכים סבוכים, ורכש הבנה עמוקה של צורת העבודה ההולמת את צרכיו של התאגיד בשים לב להתדיינויות עתידיות פוטנציאליות. איכויות אלו הן המאפשרות למשרד ללוות באופן צמוד ובלתי מתפשר את לקוחותיו אל עבר צליחת האתגרים המשפטיים המתעוררים משגרת פעילותם.