הישגי המשרד

תקדימים משפטיים ופסיקה חדשנית

5.4.2015

רע"א 157/14, 162,/14 ו-456/14 פזומט מקבוצת פז בע"מ ואח' נ' נירם חומרי גלם וציוד דפוס בע"מ ואח'

פס"ד של בית המשפט העליון הדוחה בקשות רשות ערעור על החלטה המאשרת תביעות ייצוגיות – נקבע, כי אין מקום לקבל את בקשות רשות הערעור של חברות הדלק על החלטה המאשרת תביעות ייצוגיות שהוגשו בין היתר על ידי לקוחות המשרד כנגד חברות הדלק פז ודלק.

15.3.2015

ת"א 1083-06 צדקיהו הרמולין, עו"ד נ' בירן שרגא ואח'

בית המשפט הטיל חיוב כספי לטובת לקוח המשרד ע"ח הפירוק של משרד עוה"ד ש. בירן ושות' – בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת לקוח המשרד להעביר לידיו תשלומים על חשבון פירוק השותפות בסכומי נטו של 2,310,000 ₪ בתוספת תשלום חודשי קבוע של 5,000$ לתקופת העתיד.

מדובר בהחלטה תקדימית.

24.12.2014

סע"ש (חי') 50435-10-12 BPATH LTD נ' ארז כוכבא ואח'

החלטת בית הדין האזורי לענייני עבודה הדוחה תביעה על הסף מחמת השתק פלוגתא – בית הדין לעבודה דחה תביעה שהוגשה כנגד לקוח המשרד על הסף במסגרתה נטען, כי הוא שידל את יתר הנתבעים, עובדי החברה, לחבור אליו ולהתפטר מהחברה תוך עיסוק בפעילות מתחרה ותוך שימוש בסודות מסחריים, ידע וטכנולוגיה שבבעלות החברה.

19.10.2014

תנ"ג 37473-09-12 בן יורם נ' דנקנר ואח'

החלטה של בית המשפט המחוזי (המחלקה הכלכלית) בעניין זכות עמידה של בעל מניות בתביעה נגזרת – בית המשפט דחה בקשה למחוק על הסף בקשה לתביעה נגזרת שהתבססה על הטענה שבשל הסדר נושים בחברת אי.די.בי. אחזקות בע"מ איבד לקוח המשרד את זכות העמידה בתביעה הנגזרת.

2.10.2014

רע"א 8521/09 וע"א 8522/09 עו"ד שרגא בירן ואח' נ' עו"ד צדקיהו הרמולין

פס"ד בבית המשפט העליון בעניין פירוק שותפות ש. בירן ושות' – ביהמ"ש העליון קבע, כי לקוח המשרד זכאי לחלקו בשותפות על דרך של מעין "פירוק טכני" המאפשר לביהמ"ש להורות על עריכת חשבונות בין הצדדים ופדיון חלקו של השותף היוצא, מבלי לחסל את עסקי השותפות. כמו כן נקבע מנגנון של מומחים הכפופים לפיקוח בית המשפט לצורך ביצוע הפירוק.

מדובר בפסק דין משמעותי בתחום השותפויות.

14.9.2014

ת"א 4057-05-10, ת״א 10090-10-11, ת״א 1077-10-11 פלונית ואח' נ' פלוני

פס"ד של בית המשפט המחוזי בעניין פרשת "תוכנית הנאנסות" שנועדה לפגוע בעו"ד לקוח המשרד – בית המשפט המחוזי דחה תביעות נזיקיות כוזבות, המבוססות על טענות אונס, כנגד לקוח המשרד וקיבל את התביעה שכנגד, המבוססת על עילת לשון הרע, שהוגשה על ידי לקוח המשרד כנגד מי שהיה מעורב בהגשת התלונות והתביעות השקריות נגדו.

9.9.2014

ת.א. 2892-12-09 שחם רביצקי ואח' נ' דניאל ואח'

פס"ד של בית המשפט השלום בת"א בו נפסקו פיצויים בגין נזקים הנובעים מבידוי ראיות כנגד לקוח המשרד – בית המשפט קיבל את תביעת לקוח המשרד כנגד גורם שהתחזה לחוקר פרטי אשר "בישל" הקלטות, בהן נשמע כביכול לקוח המשרד, וזאת לצורך הגשת כתב תביעה שקרי כנגד הלקוח, תלונה ללשכת עורכי הדין ופרסום כתבה מכפישה בעיתון. בית המשפט קבע, כי השימוש בהקלטות תוך ידיעה שאינן אמיתיות מהווה עבירה על חוק הגנת הפרטיות וחוק איסור לשון הרע ופסק פיצוי לטובת לקוח המשרד.

8.12.2013

ת"צ 20119-08-11 סולמי לביא משרד עו"ד ואח' נ' דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ

החלטת בית המשפט המחוזי המאשרת תביעה ייצוגית כנגד חברת דלק בגין הסדרי הדלקן – מדובר בבקשה, בה מייצג משרדנו, לאשר תביעה כתביעה ייצוגית בעניין שיטת התמחור לפיה נקבע מחיר הסולר ללקוחות הדלקן בחברת דלק. בית המשפט קיבל את הבקשה ואישר את התביעה כתביעה ייצוגית בעילות של חוסר תום לב בקיום חוזה ותנאי מקפח בחוזה אחיד.

8.12.2013

ת"צ 15731-10-11 נירם חומרי גלם וציוד דפוס בע"מ נ' פזומט מקבוצת פז בע"מ

החלטת בית המשפט המחוזי המאשרת תביעה ייצוגית כנגד חברת פז בגין הסדרי הפזומט – מדובר בבקשה, בה מייצג משרדנו, לאשר תביעה כתביעה ייצוגית בעניין שיטת התמחור לפיה נקבע מחיר הסולר ללקוחות הפזומט בחברת פז. בית המשפט קיבל את הבקשה ואישר את התביעה כתביעה ייצוגית בעילות של חוסר תום לב בקיום חוזה ותנאי מקפח בחוזה אחיד.