הישגי המשרד

תקדימים משפטיים ופסיקה חדשנית

15.10.2006

רע"א 2756/06 יצחק מולד נ' עו"ד בעז ברזלי, מנהל עיזבון

פס"ד של בית המשפט העליון בעניין אי חיוב באגרת בית משפט בגין סעד כספי בתביעה להסדרת זכויות בשותפות – בית המשפט דחה בקשת רשות ערעור על פסק דין שעניינו אי חיוב לקוח המשרד באגרת בית משפט בגין סעדים כספיים, בגין תביעה שעניינה קבלת 12.5% מזכויות בשותפות.