הישגי המשרד

תקדימים משפטיים ופסיקה חדשנית

25.6.2013

ת.א. (ת"א) 44733-09-11 ארז כוכבא אחזקות (1999) בע"מ ואח' נ' קי וסטינג בע"מ ואח'

פס"ד בבית המשפט המחוזי בנוגע להפרת זכות סירוב ראשונה של בעל מניות בחברה במספר עסקאות בהן נרכשו מניות וזכויות אחרות בחברה – בית המשפט קבע, כי זכות הסירוב הראשונה של לקוח המשרד הופרה מספר פעמים וביחס למספר עסקאות וקבע, כי יש לאפשר לו לממש את זכות הסירוב הראשונה ביחס לכל העסקאות.

17.10.2012

ת"צ 20119-08-11 סולמי לביא משרד עו"ד ואח' נ' דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ

החלטה בבית המשפט המחוזי בנוגע להעברת תביעה ייצוגית לפי סעיף 7(א) לחוק תובענות ייצוגיות – בית המשפט המחוזי בת"א קיבל את בקשת המשרד להעביר את הבירור בבקשה לאישור תביעה ייצוגית לבית המשפט המחוזי מרכז שבו התנהלו בקשות לאישור תביעות ייצוגיות בעניינים דומים כנגד חברות דלק אחרות.

5.8.2012

ת.א. (ת"א) 2892-12-09 שחם רביצקי ואח' נ' דניאל ואח'

החלטה בבית המשפט השלום הפוסלת הקלטות ותמלילים כראיות בשל זיופם – בית המשפט קיבל את בקשתנו להוציא מתיק בית המשפט הקלטות ותמלילים בשל זיופם על ידי מי שהתחזה לחוקר פרטי.

17.6.2012

ת.א. (ת"א) 1936/06 אליעז צימרמן נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

פס"ד של בית המשפט המחוזי המאשר הסכם פשרה בתביעה ייצוגית לאחר שאושרה כייצוגית – בית המשפט אישר הסכם פשרה בתביעה ייצוגית שבה ייצג משרדנו, לאחר שהבקשה לאישורה התקבלה, וזאת בגין אופן החישוב של עמלת דמי ניהול פיקדון ניירות ערך (גביית יתר בגין העמלה המזערית לרביע).

27.4.2012

ת"א (מרכז) 20528-01-12 מרחב מ נ פ בעמ ואח' נ' דניאל הרפז

פס"ד של בית המשפט המחוזי בעניין החלת ההגנות הקבועות בחוק איסור לשון הרע על תביעה שהוגשה בעילה של רשלנות – בית המשפט המחוזי קיבל בקשה לסילוק תביעה על הסף מטעם לקוח המשרד בקובעו, כי יש לדחות תביעה שהוגשה כנגד לקוח המשרד בעילת רשלנות בגין חוות דעת מומחה שהגיש הלקוח בתיק שבין יוסי מימן ונמרוד נוביק מאחר ובעניין זה קיימת תחולה להגנות שקבועות בחוק איסור לשון הרע, גם כאשר עילת התביעה הינה עוולת הרשלנות.

26.1.2012

ע"א 5340/10 הדירקטור מרק אבו נ' עו"ד גיא נוף

פס"ד של בית המשפט העליון בעניין זכויות דירקטור לעיין במסמכים בחברה לפי סעיף 265(א) לחוק החברות – בית המשפט קיבל את עמדת לקוח המשרד, שהינו בעל מניות בחברה, וכן את עמדת הדירקטור שמונה מטעמו, בדבר זכות הדירקטור מטעמו לקבל מסמכים ומידע מהחברה, תוך שהוא דוחה טענות לפיהן יש למנוע את זכות העיון בנסיבות העניין.

10.11.2011

ת.א. (ת"א) 1936/06 אליעז צימרמן נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

החלטה של בית המשפט המחוזי המאשרת בקשה לתביעה ייצוגית – בית המשפט המחוזי אישר הגשת תביעה ייצוגית שבה ייצג משרדנו כנגד הבנק בגין גביית יתר של עמלת דמי ניהול פיקדון ניירות ערך, זאת בשם כל לקוחות הבנק שהחזיקו בפיקדון ניירות ערך בשבע השנים שקדמו להגשת הבקשה, והבנק גבה מהם גביית יתר בגין העמלה.

30.8.2011

ה"פ (חי') 11481-01-09 ארז כוכבא נ' סידב מעגלים מודפסים בע"מ

פס"ד של בית המשפט המחוזי בנוגע להפרת זכות סירוב ראשונה של בעל מניות בחברה – בית המשפט המחוזי קיבל את תביעת לקוח המשרד וקבע, כי הופרה זכות הסירוב הראשונה שקיימת לו בחברה על פי תקנון החברה והורה על זכותו לממש את זכות הסירוב הראשונה.

11.8.2011

ע"א 7750/10 מרים בן גיאת נ' הכשרת היישוב ביטוח בע"מ

פס"ד של בית המשפט העליון הידוע כהלכת בן גיאת – בית המשפט קיבל את ערעור לקוחת המשרד והפך את פסק הדין של בית המשפט המחוזי תוך שהוא קובע, כי יש להכיר בזכויותיה של המערערת במחצית דירה, הגם שהדירה לא נרשמה על שמה ולמרות שאין מדובר בדירת מגורים, וזאת מכוח הלכת השיתוף וכי בתחרות בין זכות המערערת מכוח הלכת השיתוף לבין זכותה של המשיבה מכוח משכנתא שנרשמה לטובתה על כלל זכויות הבעלות בדירה, ידה של המערערת על העליונה. בית המשפט ביסס קביעותיו, בין היתר, על כך שהמשיבה נהגה בחוסר תום לב שבא לידי ביטוי בכך שלא נהגה כנושה מקצועי, לא בחנה את הנכס הממושכן, ולא החתימה את המערערת – אשתו של הלווה בתקופה הרלוונטית, על הסכמה לרישום המשכנתא על הדירה נשוא המחלוקת.

מדובר בפסק דין משמעותי ומנחה בתחום הקניין, הבנקאות והלכות השיתוף בין בני זוג, המוזכר בפסקי דין רבים שניתנו לאחר מכן.