בוטיק ליטיגציה מסחרית מורכבת,
תביעות ייצוגיות ונגזרות
והליכי חדלות פירעון

ידע נרחב והבנה מעמיקה
בממשל תאגידי ושוק ההון

חשיבה אסטרטגית ופרקטית
להגשמת צרכיו של הלקוח

פסקי דין

18.4.2018
29.1.2018
26.12.2017
9.8.2016
25.5.2016
14.3.2016
28.1.2016
17.11.2015
2.8.2015

ת"צ (מרכז) 20119-08-11 סולמי לביא משרד נ' דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ

פיצוי בסך של למעלה מ-47.6 מיליון ש"ח – פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז המאשר את הסדר הפשרה בתובענה הייצוגית בתביעה שניהל משרדנו כנגד חברת דלק בגין הסדרי הדלקן, אשר עניינה שיטת תמחור הסולר במסגרת ההסדר שדלק מציעה ללקוחותיה העסקיים. על פי הסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין, דלק תשלם ללקוחות פיצוי כספי בסך כולל של למעלה מ- 47,600,000 ₪ (כולל שכ"ט וגמול) ובנוסף על כך תשנה את שיטת התמחור של הסולר ללקוחות הדלקן בעתיד.

ת"א (י-ם) 60521-10-15‏ ‏ רותי די בן יאיר נ' אורלי יראי ואח'

פסק דין המבטל פעולות שבוצעו כנגד לקוחת המשרד במסגרת ניסיון לגזול את מניות השליטה הקיימות לה בחברה.

ת"צ 15731-10-11 נירם חומרי גלם וציוד דפוס בע"מ נ' פזומט מקבוצת פז בע"מ

פיצוי בסך של למעלה מ-41.6 מיליון ש"ח – פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז המאשר את הסדר הפשרה בתובענה הייצוגית בתביעה שניהל משרדנו כנגד חברת פז בגין הסדרי הפזומט, אשר עניינה שיטת תמחור הסולר במסגרת ההסדר שפז מציעה ללקוחותיה העסקיים. על פי הסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין, פז תשלם ללקוחות פיצוי כספי בסך כולל של למעלה מ- 41,600,000 ₪ (כולל שכ"ט וגמול) ובנוסף על כך תשנה את שיטת התמחור של הסולר ללקוחות הדלקן בעתיד.

דנ"א 2527/16, 2583/16 פלוניות נ' עו"ד אורי דניאל

נשיאת בית המשפט העליון קיבלה את טענות משרדנו ודחתה בקשה לדיון נוסף שהוגשה על פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון בע"א 7426/14, 7474/14, 8119/14, במסגרתו נפסקו פיצויים לטובת לקוח המשרד בגין פרסום לשון הרע.

עח"ק 59864-09-14 חלקת חן בע"מ נ' הרשות הממשלתית למים וביוב ואח'

פס"ד של בית הדין לענייני מים (מחוזי חיפה) אשר קיבל את טענות משרדנו ואת הערר שהוגש בשם לקוחות המשרד על החלטת מנהל רשות המים להוציא צו לתיקון מעוות לפי חוק המים. בפסק הדין מותח בית הדין ביקורת נוקבת על חוסר התיאום בין רשויות השלטון ועל הקשיים שהן מערימות.

ע"א 7426/14, 7474/14, 8119/14 פלוניות נ' עו"ד אורי דניאל

פס"ד בבית המשפט העליון אשר קיבל את טיעוני משרדנו בעניין פרשת "תוכנית הנאנסות" שנועדה לפגוע בעו"ד לקוח המשרד – ביהמ"ש העליון פסק בין היתר, כי המערערות הגישו ביודעין תביעות אונס כוזבות כנגד לקוח המשרד וקבע, באופן חריג ותקדימי, כי יש לחייבן בפיצוי לפי חוק איסור לשון הרע בין היתר בגין התלונות הכוזבות שהוגשו על ידן. פסק הדין הוא חדשני ועוסק בהרחבה בהיבטים משפטיים של תלונות שווא, עוולת לשון הרע ותחולת הגנת תום הלב.

פר"ק 2062-05 קיבוץ איילת השחר – אגודה שיתופית חקלאית ואח' נ' א.פשה – סיטונאות פירות וירקות בע"מ ואח'

פס"ד של בית המשפט המחוזי בנוגע לפסיקת שכר טרחת מפרק מעבר לקבוע בתקנות – בית המשפט קיבל את עמדת משרדנו לפיה יש מקום לפסוק שכר טרחת מפרק מעבר לקבוע בתקנות החברות תוך סטייה מהקבוע בהן במקרים המתאימים.

תנ"ג 37473-09-12 רו"ח ישראל בן יורם נ' נוחי דנקנר ואח'

פיצוי בסך של 2.85 מ' דולר – פס"ד של בית המשפט המחוזי (המחלקה הכלכלית) המאשר את הסכם הפשרה בתביעה הנגזרת בעניין עסקת ישראייר – בית המשפט המחוזי בת"א (המחלקה הכלכלית) אישר את הסכם הפשרה בתביעה הנגזרת שהוגשה מטעם לקוח המשרד כנגד בעלי שליטה ודירקטורים בחברת אי.די.בי. פיתוח בע"מ בגין עסקת בעלי עניין (עסקת ישראייר) שעל פי התובענה הייתה נגועה בניגודי עניינים הן של בעלי השליטה והן של נושאי משרה. במסגרת הסכם הפשרה שאושר נפסק פיצוי (הכולל שכר טרחה וגמול) בסך […]

ע"א 6437/13 ארז כוכבא אחזקות (1999) בע"מ ואח' נ' קיווסטינג בע"מ ואח'

פס"ד בבית המשפט העליון בעניין הפרת זכות סירוב ראשונה של בעל מניות – בית המשפט העליון קיבל חלקית את ערעורם של לקוחות המשרד וקבע, כי ביחס לקביעות בית המשפט המחוזי לפיהן המערערות זכאיות לממש את זכות הסירוב הראשונה ביחס למניות ולהלוואות המירות למניות, הרי שיש להעמיד את המערערות באותו מצב בו הייתה בעלת המניות, אשר רכשה את המניות והזכויות בעסקה שבה הופרה זכות הסירוב הראשונה, ובהתאם לכך לא היה מקום לחייב את המערערות בתשלום מחיר המרה כלשהו בגין ההלוואות ההמירות […]

חדשות

3.6.2020
18.3.2020
17.3.2020
9.7.2019
4.5.2019
27.4.2019
4.2.2019
8.1.2019
18.12.2018

אאורה ואטרקצ'י בדרך לבימ"ש עקב עסקת קרקע בצומת סביון

רשות ני"ע שמה את אי.די.בי פתוח על הכוונת שלה

נאמני האג"ח של דיסקונט השקעות מזהירים את הדירקטוריון מחלוקת דיווידנד

"התנהלות השותפות בתמר – בלתי חוקית, קרטלית וכפי הנראה – פלילית"

נדחתה הבקשה של נוחי דנקנר להגיש נוסח הודעות פרישה לחברי הקבוצה בתביעה נגדו

איתי שטרום מבקש לצרף את עד המדינה עדי שלג כנתבע

סיכום נתוני תביעות ייצוגיות לשנת 2018

"עסקים כרגיל" באירונאוטיקס: חקירת מידע פנים, אהרון פרנקל מגדיל החזקות והמניה ממשיכה צפונה

פרשת קרטל התרופות הגנריות בארה"ב מגיעה לארץ: בעל מניות בטבע הגיש בקשה לגילוי מסמכים